loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon > Bus ticket from Tieu Can to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Tiểu Cần (48)
  • Tiểu Cần (48)
Drop-off Point
 • Bình Tân (121)
  • Hồ Ngọc Lãm (48)
  • Quán Phở Bốn Phương (48)
  • Bến xe Miền Tây (25)
 • Bình Chánh (96)
  • Cao Tốc Trung Lương (48)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (48)
 • Quận 6 (96)
  • Công viên Phú Lâm (48)
  • Quận 6 (48)
 • Quận 5 (71)
  • Quận 5 (48)
  • Trạm Sài Gòn (23)
 • Gò Vấp (48)
  • Quận Gò Vấp (48)
 • Quận 1 (48)
  • Quận 1 (48)
 • Quận 10 (48)
  • Quận 10 (48)
 • Quận 11 (48)
  • Quận 11 (48)
 • Quận 3 (48)
  • Quận 3 (48)
 • Quận 4 (48)
  • Quận 4 (48)
 • Quận 7 (48)
  • Quận 7 (48)
 • Quận 8 (48)
  • Quận 8 (48)
 • Tân Bình (48)
  • Quận Tân Bình (48)
 • Tân Phú (48)
  • Quận Tân Phú (48)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Tieu Can - Tra Vinh to Sai Gon

: 52 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:20
• Tieu Can
5h20m
13:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 10:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:25
• Tieu Can
5h
16:25
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:05 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:20
• Tieu Can
5h
20:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:20
• Tieu Can
5h
06:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
16 available seats
*Belongs to 03:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 26 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:20
• Tieu Can
5h20m
05:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
26 available seats
*Belongs to 02:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:25
• Tieu Can
5h
14:25
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 11:05 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:20
• Tieu Can
5h
12:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:20
• Tieu Can
5h
13:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 10:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:20
• Tieu Can
5h
16:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 26 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:20
• Tieu Can
5h20m
11:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 08:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:20
• Tieu Can
5h20m
08:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
26 available seats
*Belongs to 05:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:20
• Tieu Can
5h
08:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
26 available seats
*Belongs to 05:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:25
• Tieu Can
5h45m
17:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
26 available seats
*Belongs to 13:00 08-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:50
• Tieu Can
5h20m
10:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 06:30 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:25
• Tieu Can
5h20m
20:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 17:05 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:25
• Tieu Can
5h
18:25
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:05 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:20
• Tieu Can
5h20m
16:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 13:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:25
• Tieu Can
5h45m
13:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 09:00 08-06-2020 Tra Vinh - Vinh Long - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:20
• Tieu Can
5h
11:20
• Mien Tay Bus Station
130,000 VND
27 available seats
*Belongs to 08:00 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:25
• Tieu Can
5h20m
06:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
130,000 VND
26 available seats
*Belongs to 03:05 08-06-2020 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip