loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Trà Vinh (96)
  • Thành phố Trà Vinh (48)
  • Trạm Trà Vinh (48)
 • Châu Thành (48)
  • Châu Thành (48)
 • Cầu Ngang (48)
  • Cầu Ngang (48)
 • H.Duyên Hải (48)
  • Duyên Hải (48)
 • Tiểu Cần (48)
  • Tiểu Cần (48)
 • Trà Cú (48)
  • Bến xe khách huyện Trà Cú (48)
 • Tx.Duyên Hải (48)
  • Nhà máy nhiệt điện (48)
Drop-off Point
 • Bình Tân (123)
  • Hồ Ngọc Lãm (48)
  • Quán Phở Bốn Phương (48)
  • Bến xe Miền Tây (27)
 • Bình Chánh (96)
  • Cao Tốc Trung Lương (48)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (48)
 • Quận 6 (96)
  • Công viên Phú Lâm (48)
  • Quận 6 (48)
 • Quận 5 (69)
  • Quận 5 (48)
  • Trạm Sài Gòn (21)
 • Gò Vấp (48)
  • Quận Gò Vấp (48)
 • Quận 1 (48)
  • Quận 1 (48)
 • Quận 10 (48)
  • Quận 10 (48)
 • Quận 11 (48)
  • Quận 11 (48)
 • Quận 3 (48)
  • Quận 3 (48)
 • Quận 4 (48)
  • Quận 4 (48)
 • Quận 7 (48)
  • Quận 7 (48)
 • Quận 8 (48)
  • Quận 8 (48)
 • Tân Bình (48)
  • Quận Tân Bình (48)
 • Tân Phú (48)
  • Quận Tân Phú (48)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Tra Vinh - Tra Vinh to Sai Gon

: 60 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
13:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
4h10m
13:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
10:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
05:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
18:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
16:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
16:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
17:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
20:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
14:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 26 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
12:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 26 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
17:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
20:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
08:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
26 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
18:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
06:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
23:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
02:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
04:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
26 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
14:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
04:45
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:00
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
11:40
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1577334313668.jpeg?w=250&h=250
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 22 ratings
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:30
• TAN THANH THUY BOOKING OFFICE
3h40m
10:10
• Tan Thanh Thuy Booking Office
120,000 VND
27 available seats