loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Tan Thanh Thuy Bus ticket from Sai Gon to Duyen Hai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bình Tân (110)
  • Hồ Ngọc Lãm (44)
  • Quán Phở Bốn Phương (44)
  • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây) (22)
 • Bình Chánh (88)
  • Cao Tốc Trung Lương (44)
  • Lò Bánh Mì Phương Lan (44)
 • Quận 6 (88)
  • Công viên Phú Lâm (44)
  • Quận 6 (44)
 • Quận 5 (66)
  • Quận 5 (44)
  • Trạm Sài Gòn (22)
 • Gò Vấp (44)
  • Quận Gò Vấp (44)
 • Quận 1 (44)
  • Quận 1 (44)
 • Quận 10 (44)
  • Quận 10 (44)
 • Quận 11 (44)
  • Quận 11 (44)
 • Quận 3 (44)
  • Quận 3 (44)
 • Quận 4 (44)
  • Quận 4 (44)
 • Quận 7 (44)
  • Quận 7 (44)
 • Quận 8 (44)
  • Quận 8 (44)
 • Tân Bình (44)
  • Quận Tân Bình (44)
 • Tân Phú (44)
  • Quận Tân Phú (44)
Drop-off Point
 • Tx.Duyên Hải (44)
  • Duyên Hải (44)
Seat types

Tan Thanh Thuy bus tickets from Sai Gon to Tx.Duyen Hai - Tra Vinh

: 44 trips
Sort by:
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
21:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 16:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.1
• 33 ratings
Giường nằm 45 chỗ
06:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
11:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 06:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
07:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
13:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:15
• 14 Gas Station
6h
19:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 13:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:15
• 14 Gas Station
5h30m
03:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 22:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
05:15
• 14 Gas Station
5h30m
10:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
28 available seats
*Belongs to 05:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:15
• 14 Gas Station
5h30m
18:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
28 available seats
*Belongs to 13:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
09:15
• 14 Gas Station
5h30m
14:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 09:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
22:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 17:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• 14 Gas Station
6h
23:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 17:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
21:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 15:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.1
• 33 ratings
Giường nằm 45 chỗ
06:15
• 14 Gas Station
5h30m
11:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 06:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.1
• 33 ratings
Giường nằm 45 chỗ
10:15
• 14 Gas Station
5h30m
15:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 10:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:15
• 14 Gas Station
5h30m
22:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 17:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
01:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 20:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:15
• 14 Gas Station
6h
01:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 19:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
6h15m
01:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 19:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• 14 Gas Station
6h
17:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 11:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
07:15
• 14 Gas Station
6h
13:15
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 16-08-2020 Sai Gon - Vinh Long - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ
3.2
• 32 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Tan Thanh Thuy Booking Office
5h45m
16:45
• Duyen Hai Coach Station
160,000 VND
29 available seats
*Belongs to 11:00 16-08-2020 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip