loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Lak > Tien Oanh Bus ticket from Sai Gon to Cu Kuin
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Tân Bình (9)
  • Tp. Hồ Chí Minh (9)
Drop-off Point
 • Cư Kuin (9)
  • Cư Kuin (9)
Seat types

Tien Oanh bus tickets from Sai Gon to Cu Kuin - Dak Lak

: 33 trips
Sort by:
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
06:30
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
14 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
08:30
• Ho Chi Minh City
8h30m
17:00
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
15 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
23:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
07:30
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
13 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
21:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
05:30
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
17 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
20:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
04:30
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
18 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Ho Chi Minh City
8h30m
06:00
• Cu Kuin
200,000 VND
130,000 VND
29 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
11:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
19:30
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
17 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ho Chi Minh City
8h30m
03:30
• Cu Kuin
200,000 VND
130,000 VND
30 available seats
Discount
//////static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
22:30
• Ho Chi Minh City
8h30m
07:00
• Cu Kuin
380,000 VND
300,000 VND
14 available seats
//static.vexere.com/c/i/2/xe-tien-oanh-VeXeRe-5f2OULo-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Ho Chi Minh City
9h30m
06:00
• Cu Kuin
From 180,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Ho Chi Minh City
9h30m
08:30
• Cu Kuin
From 300,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Ngã Tư An Sương
9h5m
06:30
• Cu Kuin
From 300,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563955313992.jpeg?w=250&h=250
Tiến Oanh
4.3
• 95 ratings
Giường nằm VIP Limousine
• Mien Dong Bus Station
8h40m
08:00
• Cu Kuin
From 300,000 VND