loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Kien Giang > Trang Ngoc Phat Bus ticket from Nam Du to Ha Tien
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types

   Trang Ngọc Phát bus tickets from Rach Gia - Kien Giang to Ha Tien - Kien Giang

   : 16 trips
   Sort by:
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   12:05
   • Rach Gia Office
   2h
   14:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   15:05
   • Rach Gia Office
   2h
   17:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   08:05
   • Rach Gia Office
   2h
   10:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   10:05
   • Rach Gia Office
   2h
   12:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   19:55
   • Rach Gia Office
   2h
   21:55
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   11:05
   • Rach Gia Office
   2h
   13:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   09:15
   • Rach Gia Office
   2h
   11:15
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   06:10
   • Rach Gia Office
   2h
   08:10
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   17:20
   • Rach Gia Office
   2h
   19:20
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   13:05
   • Rach Gia Office
   2h
   15:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   04:30
   • Rach Gia Office
   2h
   06:30
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   16:10
   • Rach Gia Office
   2h
   18:10
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   07:10
   • Rach Gia Office
   2h
   09:10
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   14:05
   • Rach Gia Office
   2h
   16:05
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   18:20
   • Rach Gia Office
   2h
   20:20
   • Ha Tien Office
   Not has official fare
   Notice
   Trang Ngọc Phát
   4.8
   • 4 ratings
   Ghế ngồi 33 chỗ
   05:00
   • Rach Gia Office
   2h
   07:00
   • Ha Tien Office
   Not has official fare