loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Bus ticket from Binh Ba Cam Ranh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cam Ranh (21)
  • VP Cam Ranh 3 (21)
Drop-off Point
 • Quận 1 (11)
  • VP Phạm Ngũ Lão (11)
 • Bình Thạnh (10)
  • Bến xe Miền Đông (10)
Seat types

Xe Nha bus tickets from Cam Ranh - Khanh Hoa to Sai Gon

: 22 trips
Sort by:
Discount
////static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
23:00
• Cam Ranh Office
7h20m
06:20
• Eastern Bus Station
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:40 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
23:00
• Cam Ranh Office
7h40m
06:40
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:40 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
23:10
• Cam Ranh Office
7h40m
06:50
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:50 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:35
• Cam Ranh Office
7h40m
06:15
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:15 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
22:35
• Cam Ranh Office
7h20m
05:55
• Eastern Bus Station
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:15 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:05
• Cam Ranh Office
7h40m
04:45
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 19:45 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
Discount
////static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
23:10
• Cam Ranh Office
7h20m
06:30
• Eastern Bus Station
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:50 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Cam Ranh Office
7h40m
06:10
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 20:40 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Cam Ranh Office
7h20m
05:50
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 20:40 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:40
• Cam Ranh Office
7h20m
06:00
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 20:50 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Cam Ranh Office
7h20m
04:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 19:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:55
• Cam Ranh Office
7h20m
07:15
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 22:05 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:40
• Cam Ranh Office
7h40m
06:20
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 20:50 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:55
• Cam Ranh Office
7h40m
07:35
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 22:05 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Cam Ranh Office
7h40m
06:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 21:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Cam Ranh Office
7h40m
04:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 19:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Cam Ranh Office
7h20m
07:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 22:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Cam Ranh Office
7h40m
07:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
*Belongs to 22:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
23:20
• Cam Ranh Office
7h20m
06:40
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 21:30 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//////static.vexere.com/production/images/1587109487410.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Xe Nhà
4.2
• 35 ratings
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Cam Ranh Office
7h20m
06:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
*Belongs to 21:00 07-06-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip