loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Xe Nha Bus ticket from Nha Trang to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nha Trang (44)
  • Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (20)
  • VP Nha Trang (8)
  • Chợ Vĩnh Hiệp - Đường 23/10 (8)
  • Trung chuyển nội thành Nha Trang (8)
 • Cam Ranh (40)
  • Bưu điện Cam Ranh (8)
  • Ngã 3 Mỹ Ca (8)
  • Chợ Mỹ Thanh (8)
  • KDL Suối Khoáng Nóng - Quốc Lộ (8)
  • Công ty Yến Sào (8)
 • Cam Lâm (32)
  • Chợ Cam Hòa (8)
  • Cây Xăng Suối Cát (8)
  • KCN Suối Dầu (8)
  • Trạm Xăng Nhân Đạt (8)
 • Diên Khánh (16)
  • Cây xăng Diên khánh (8)
  • Điện Lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (8)
Drop-off Point
 • Quận 1 (10)
  • VP Phạm Ngũ Lão (10)
 • Bình Thạnh (10)
  • Bến xe Miền Đông (10)
Seat types

Xe Nha bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Sai Gon

: 27 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:15
• South Nha Trang coach Station
9h
06:15
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• South Nha Trang coach Station
9h
06:40
• Pham Ngu Lao Office
400,000 VND
380,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
• Nha Trang Office
9h10m
06:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
• Nha Trang Office
9h10m
07:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:30
• Nha Trang Office
9h10m
06:40
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:05
• Nha Trang Office
9h10m
07:15
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ
21:15
• South Nha Trang coach Station
8h40m
05:55
• Eastern Bus Station
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:15 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
• Nha Trang Office
9h30m
07:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:30
• South Nha Trang coach Station
8h40m
07:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:35
• South Nha Trang coach Station
8h40m
07:15
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:05 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:35
• South Nha Trang coach Station
9h
07:35
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:05 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:00
• Nha Trang Office
9h30m
06:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:05
• Nha Trang Office
9h30m
07:35
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:05 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:30
• South Nha Trang coach Station
9h
07:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 22:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:30
• Nha Trang Office
9h30m
07:00
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:30 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
• South Nha Trang coach Station
8h40m
06:40
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:30 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565866619560.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• South Nha Trang coach Station
8h40m
06:20
• Eastern Bus Station
400,000 VND
380,000 VND
*Belongs to 21:40 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:30
• South Nha Trang coach Station
9h
06:30
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
22:00
• South Nha Trang coach Station
9h
07:00
• Eastern Bus Station
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:30 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1563960929933.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Xe Nhà
4.2
• 40 ratings
Giường nằm 40 chỗ (WC)
21:30
• South Nha Trang coach Station
8h40m
06:10
• Pham Ngu Lao Office
230,000 VND
200,000 VND
*Belongs to 21:00 15-07-2020 Nha Trang - Cam Ranh - Sai Gon trip