Viết đánh giá

Bến xe Mỹ Đình

op

Viết đánh giá (tối thiểu 100 chữ)

(Vui lòng bấm để đánh giá)

Tổng thể:

Trung bình

An toàn:

Trung bình

Dịch vụ:

Trung bình

Tôi xác nhận rằng đánh giá này hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của tôi khi đi chuyến này và tôi không có mối quan hệ cá nhân hay kinh doanh với các hãng xe. Tôi hiểu rằng Vexere hoàn toàn không chấp nhận các đánh giá giả.

Gửi Đánh giá