Viết đánh giá

Viết đánh giá (tối thiểu 100 chữ)

Vui lòng bấm để đánh giá

Tổng quan:

Chất lượng:

Đúng giờ:

Thái độ phục vụ:

Tôi xác nhận rằng đánh giá này hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của tôi khi đi chuyến này và tôi không có mối quan hệ cá nhân hay kinh doanh với các hãng xe. Tôi hiểu rằng Vexere hoàn toàn không chấp nhận các đánh giá giả.

Gửi Đánh giá