(*)Thời gian diễn ra chương trình: Đến hết 30/6/2024.

Các bước nhận ưu đãi vé xe 400K

Bước 1: Khách hàng truy cập link đăng ký mở thẻ (phía bên dưới) tại Website/ Ứng dụng của Vexere.

Bước 2: Khách hàng thực hiện đăng ký, sử dụng Sản phẩm thẻ tín dụng VPBank theo quy định, quy trình của VPBank từng thời điểm.

Bước 3: VPBank thẩm định, chấp thuận cho việc Khách hàng mở và sử dụng Sản phẩm, thẻ tín dụng. 

Bước 4: Khách hàng chi tiêu với thẻ tín dụng VpBank.

Bước 5: Khách hàng đạt đủ các bước trên, ngân hàng VpBank sẽ gửi mã Voucher trả thưởng chương trình qua email khách hàng đã đăng ký với ngân hàng trước đó.

Mở thẻ và chi tiêu cùng thẻ tín dụng VPBank ngay!

VPBank Z JCB - Giải pháp tài chính cho giới trẻ

Hoàn tiền 10% cho mọi chi tiêu:

Áp dụng cho Khách hàng có tổng doanh số giao dịch từ 4 triệu/kỳ sao kê trở lên:

 • Hoàn 10% cho giao dịch Ăn uống (*), tối đa 200.000.
 • Hoàn 10% cho giao dịch Giải trí, Fitness (*), tối đa 200.000.
 • Hoàn 10% cho các giao dịch Gọi xe, Đặt đồ ăn (*), tối đa 100.000.

Miễn phí thường niên: 

 • Năm đầu tiên cho thẻ chính khi thẻ chính có từ 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi giao dịch từ 200.000 VNĐ).
 • Năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 80 triệu đồng.

Link đăng ký mở thẻ tín dụng VPBank Z JCB tại Vexere:

 • Đăng ký mở thẻ qua ứng dụng ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.
 • Đăng ký mở thẻ qua website ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.

VPBank Shopee Platinum - Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền

Hoàn tiền cho Khách hàng có tổng chi tiêu từ 2 triệu trở lên trên một kỳ sao kê:

 • Hoàn tiền 6% giao dịch chi tiêu tại Shopee và ShopeeFood. Giá trị tiền hoàn tối đa: 250.000 VNĐ/tháng.
 • Hoàn tiền 1% cho giao dịch chi tiêu Ăn uống, siêu thị (Co.op, Big C, Lotte Mart, Winmart), Di chuyển (Grab,Be). Giá trị tiền hoàn tối đa: 150,000 VNĐ/tháng.
 • Hoàn tiền 0.1% cho các giao dịch chi tiêu khác. Không giới hạn số tiền được hoàn.

Nhiều quà tặng Online:

 • Tặng quà chào mừng là Shopee E-voucher trị giá 200.000 VND cho KH mở thẻ tín dụng Shopee Platinum và đạt tổng doanh số chi tiêu 1 triệu VND trở lên trong vòng 30 ngày từ khi mở thẻ.
 • Tặng 1 mã hoàn 50% giá trị đơn hàng trên Shopee vào tháng sinh nhật. Giá trị hoàn dưới dạng Shopee Xu (tối đa 50.000 xu).
 • Quà chào mừng, quà sinh nhật và mã miễn phí vận chuyển sẽ được gửi vào tài khoản Shopee có số điện thoại trùng với số điện thoại mở thẻ tại VPBank.

Miễn phí vận chuyển quanh năm: Tặng 02 mã miễn phí vận chuyển (tối đa: 30.000 VND/mã) mỗi tháng, áp dụng cho cho đơn hàng từ 300.000 VND.

Miễn phí thường niên: 

 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên (áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ).
 • Không thu phí thường niên năm tiếp theo của thẻ chính nếu tổng doanh số giao dịch thanh toán thẻ chính và thẻ phụ trong năm liền trước đạt từ 50 triệu VND trở lên.
 • Tính năng mở thẻ phi vật lý nhanh chóng và thuận tiện.

Link đăng ký mở thẻ tín dụng VPBank Shopee Platinum tại Vexere:

 • Đăng ký mở thẻ qua ứng dụng ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.
 • Đăng ký mở thẻ qua website ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.

VPBank Super Shopee Platinum - Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền

Hoàn tiền cho Khách hàng có tổng chi tiêu từ 4 triệu trở lên trên một kỳ sao kê:

 • Hoàn tiền 10% giao dịch chi tiêu tại Shopee và ShopeeFood. Giá trị tiền hoàn tối đa: 400.000 VNĐ/tháng.
 • Hoàn tiền 2% cho giao dịch chi tiêu Ăn uống, siêu thị (Co.op, Big C, Lotte Mart, Winmart), Di chuyển (Grab,Be). Giá trị tiền hoàn tối đa: 200.000 VNĐ/tháng.
 • Hoàn tiền 0.1% cho các giao dịch chi tiêu khác. Không giới hạn số tiền được hoàn.

Nhiều quà tặng online:

 • Tặng quà chào mừng là Shopee E-voucher trị giá 400,000 VND cho KH mở thẻ tín dụng Super Shopee Platinum và đạt tổng doanh số chi tiêu 2 triệu VND trở lên trong vòng 30 ngày từ khi mở thẻ. 
 • Tặng 1 mã hoàn 50% giá trị đơn hàng trên Shopee vào tháng sinh nhật. Giá trị hoàn dưới dạng Shopee Xu (tối đa 100.000 xu).
 • Quà chào mừng, quà sinh nhật và mã miễn phí vận chuyển sẽ được gửi vào tài khoản Shopee có số điện thoại trùng với số điện thoại mở thẻ tại VPBank.

Miễn phí vận chuyển quanh năm: Tặng  04 mã miễn phí vận chuyển (tối đa: 30.000 VND/mã) mỗi tháng, áp dụng cho cho đơn hàng từ 300.000 VND

Miễn phí thường niên:

 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên (áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ)
 • Không thu phí thường niên năm tiếp theo của thẻ chính nếu tổng doanh số giao dịch thanh toán thẻ chính và thẻ phụ trong năm liền trước đạt từ 100 triệu VND trở lên.

Link đăng ký mở thẻ tín dụng VPBank Super Shopee Platinum tại Vexere:

 • Đăng ký mở thẻ qua ứng dụng ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.
 • Đăng ký mở thẻ qua website ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.

Thẻ tín dụng Lady Mastercard - Hoàn tiền đến 15% giá trị giao dịch tại các nhóm ngành: giáo dục, bảo hiểm trực tuyến, y tế, chăm sóc sắc đẹp, siêu thị,…

Nhóm 1: Khách hàng có tổng doanh số giao dịch từ 15 triệu/kỳ sao kê trở lên:

 • Các chi tiêu bảo hiểm trực tuyến (*): Hoàn 15%, tối đa 300.000 VND.
 • Các chi tiêu giáo dục (*): Hoàn 15%, tối đa 200.000 VND.
 • Các chi tiêu chăm sóc sắc đẹp/ Y tế (*): Hoàn 10%, tối đa 300.000 VND.
 • Các chi tiêu siêu thị (*): Hoàn 5%, tối đa 200.000 VND.

Nhóm 2: Khách hàng có tổng doanh số giao dịch dưới 15 triệu/kỳ sao kê:

 • Các chi tiêu bảo hiểm trực tuyến (*): Hoàn 7.5%, tối đa 150.000 VND.
 • Các chi tiêu giáo dục (*): Hoàn 7.5%, tối đa 100.000 VND.
 • Các chi tiêu chăm sóc sắc đẹp/ Y tế (*): Hoàn 5%, tối đa 150.000 VND.
 • Các chi tiêu siêu thị (*): Hoàn 2.5%, tối đa 100.000 VND.

Các chi tiêu còn lại cho cả 2 nhóm: Hoàn 0.1%, không giới hạn số tiền hoàn.

Miễn phí thường niên:

 • Năm đầu tiên cho thẻ chính khi thẻ chính có từ 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi giao dịch từ 300.000 VNĐ).
 • Năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 100 triệu đồng. 

Link đăng ký mở thẻ tín dụng Lady Mastercard tại Vexere:

 • Đăng ký mở thẻ qua ứng dụng ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.
 • Đăng ký mở thẻ qua website ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.

Thẻ tín dụng Step Up Mastercard - Hoàn tiền đến 15% giá trị giao dịch cùng với trải nghiệm không tiền mặt cho cuộc sống năng động

Nhóm 1: Khách hàng có tổng doanh số giao dịch từ 10 triệu/kỳ sao kê trở lên:

 • Các chi tiêu trực tuyến (*): Hoàn 15%, tối đa 600.000 VND.
 • Các chi tiêu ăn uống: Hoàn 4%, tối đa 200.000 VND.

Nhóm 2: Khách hàng có tổng doanh số giao dịch dưới 10 triệu/kỳ sao kê:

 • Các chi tiêu trực tuyến (*): Hoàn 6%, tối đa 300.000 VND.
 • Các chi tiêu ăn uống: Hoàn 2%, tối đa 100.000 VND.

Các chi tiêu còn lại cho cả 2 nhóm: Hoàn 0.1%, không giới hạn số tiền hoàn.

Miễn phí thường niên:

 • Năm đầu tiên cho thẻ chính khi thẻ chính có từ 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi giao dịch từ 300.000 VND).
 • Năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 100 triệu đồng. 

Quà chào mừng cho chủ thẻ tín dụng:  Hoàn tiền 300.000 VNĐ cho Khách hàng mở mới thẻ chính thẻ tín dụng VPBank StepUp trong khoảng thời gian triển khai chương trình và đạt tổng doanh số giao dịch từ 2 triệu VND trở lên trong vòng 30 ngày mở thẻ. 

Link đăng ký mở thẻ tín dụng Step Up Mastercard tại Vexere:

 • Đăng ký mở thẻ qua ứng dụng ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.
 • Đăng ký mở thẻ qua website ngân hàng VPBank TẠI ĐÂY.