Bến xe Quảng Ngãi

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Quảng Ngãi

Địa chỉ Bến xe Quảng Ngãi

 Trụ sở: 02 Trần Khánh Dư, Quảng Ngãi, province_vi Quảng Ngãi

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Quảng Ngãi

Tuyến đường Giá vé
75
Xe Thiên Trang

350.000₫

Xe Quốc Bảo (Quảng Ngãi)

300.000₫

Xe Đồng Trang

280.000₫

Xe Mai Quyên

500.000₫

Xe khách Bến xe Quảng Ngãi