loading
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Hải Âu đi Hà Nội từ Dương Kinh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
1
50
Điểm đón
 • Dương Kinh (22)
  • Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng (22)
Điểm trả
 • Long Biên (22)
  • Bến xe Gia Lâm (22)
Loại ghế / giường

Vé xe Hải Âu từ Dương Kinh - Hải Phòng đi Hà Nội

: 22 chuyến
Sắp xếp theo:
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
12:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
13:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
05:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
06:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
Chỉ còn 8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
15:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
16:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
06:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
07:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
06:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
07:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
09:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
10:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
09:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
10:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
07:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
08:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
08:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
09:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
05:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
06:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
Chỉ còn 8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
11:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
12:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (252)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
14:20
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
15:20
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 17-01-2021 Hải Phòng (Niệm Nghĩa) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (263)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
07:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
08:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
Chỉ còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
10:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
11:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
17:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
18:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
18:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
19:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
14:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
15:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
08:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
09:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
Chỉ còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
15:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
16:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (245)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
19:40
• Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng
1h
20:40
• Bến xe Gia Lâm
Thông tin rõ ràngSạch sẽNhân viên nhiệt tìnhLái xe an toànXe chạy đúng giờ
100.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 17-01-2021 Hải Phòng (Vĩnh Niệm) - Hà Nội