loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe Kim Hoàng đi Sài Gòn từ Tiểu Cần
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Điểm đón
 • Tiểu Cần (16)
  • Bến xe khách huyện Tiểu Cần (16)
Điểm trả
 • Bình Tân (8)
  • Bến xe Miền Tây (8)
 • Quận 5 (8)
  • Vp Hồ Chí Minh (8)
Loại ghế / giường

Vé xe Kim Hoàng từ Tiểu Cần - Trà Vinh đi Sài Gòn

: 38 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
02:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
08:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
05:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
06:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
06:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
12:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
14:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
20:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
13:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
04:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
10:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
06:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
11:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
14:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
10:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
15:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
02:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
07:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
17:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
14:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
19:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
18:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
04:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
09:45
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
10:55
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
16:05
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 15-07-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
5h10m
07:10
• Vp Hồ Chí Minh
130,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.2
• 52 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe khách huyện Tiểu Cần
4h50m
06:50
• Bến xe Miền Tây
130,000 đ