loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sóc Trăng từ Long An > xe Mỹ Duyên đi Sóc Trăng từ Bến Lức
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Bến Lức - Long An đi Sóc Trăng

: 70 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:21
• Ben Luc Charging Station
3h24m
10:45
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:21
• Ben Luc Charging Station
4h14m
11:35
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:21
• Ben Luc Charging Station
3h54m
11:15
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:21
• Ben Luc Charging Station
4h44m
12:05
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:21
• Ben Luc Charging Station
5h14m
12:35
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Ben Luc Charging Station
4h44m
13:34
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Ben Luc Charging Station
3h24m
12:14
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Ben Luc Charging Station
3h54m
12:44
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Ben Luc Charging Station
4h14m
13:04
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Ben Luc Charging Station
5h14m
14:04
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ben Luc Charging Station
4h14m
14:04
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ben Luc Charging Station
3h54m
13:44
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ben Luc Charging Station
4h44m
14:34
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ben Luc Charging Station
5h14m
15:04
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Ben Luc Charging Station
3h24m
13:14
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Ben Luc Charging Station
4h44m
15:34
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Ben Luc Charging Station
3h24m
14:14
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Ben Luc Charging Station
4h14m
15:04
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Ben Luc Charging Station
5h14m
16:04
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Ben Luc Charging Station
3h54m
14:44
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Ben Luc Charging Station
5h14m
17:04
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Ben Luc Charging Station
4h14m
16:04
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Ben Luc Charging Station
3h54m
15:44
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Ben Luc Charging Station
3h24m
15:14
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Ben Luc Charging Station
4h44m
16:34
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:50
• Ben Luc Charging Station
4h44m
17:34
• Tran Đe Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:50
• Ben Luc Charging Station
4h14m
17:04
• Soc Trang Office
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:50
• Ben Luc Charging Station
5h14m
18:04
• Đại Ngãi Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:50
• Ben Luc Charging Station
3h24m
16:14
• Tra Quyt Office
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:50
• Ben Luc Charging Station
3h54m
16:44
• Mỹ Tú
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước