loading
Vé xe khách > xe đi Bạc Liêu từ Đồng Nai > xe Phước Thành - Thanh Tuấn đi Bạc Liêu từ Định Quán
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Điểm đón
 • Định Quán (8)
  • La Ngà (2)
  • Phú Cường (2)
  • Phú Túc (2)
  • Định Quán (2)
Điểm trả
 • Bạc Liêu (8)
  • Bạc Liêu (8)
Loại ghế / giường

Vé xe Phước Thành - Thanh Tuấn từ Định Quán - Đồng Nai đi Bạc Liêu - Bạc Liêu

: 15 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
05:05
• Phú Cường
6h15m
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
04:30
• La Ngà
6h50m
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
15:20
• Định Quán
7h
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• La Ngà
6h50m
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
15:55
• Phú Túc
6h25m
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
04:55
• Phú Túc
6h25m
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
16:05
• Phú Cường
6h15m
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
04:20
• Định Quán
7h
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 14-07-2020 Tân Phú - Năm Căn
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
• Phú Cường
6h15m
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
• La Ngà
6h50m
22:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
• Phú Túc
6h25m
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1584582647244.png?w=250&h=250
Phước Thành - Thanh Tuấn
1.0
• 4 Đánh giá
Giường nằm 40 chỗ
04:20
• Định Quán
7h
11:20
• Bạc Liêu
240,000 đ