loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Cái Bè (52)
  • Nôi ô huyện Cái Bè (20)
  • VP Cái Bè (20)
  • Cái Bè (QL 1A) (6)
  • Tiền Giang (6)
Điểm trả
 • Quận 5 (28)
  • VP Sài Gòn (20)
  • Quận 5 (8)
 • Quận 8 (14)
  • Quận 8 (8)
  • VP Sài Gòn (6)
 • Quận 6 (12)
  • Quận 6 (8)
  • VP Sài Gòn (4)
 • Bình Tân (8)
  • Bình Tân (8)
 • Quận 1 (8)
  • Quận 1 (8)
 • Quận 10 (8)
  • Quận 10 (8)
 • Quận 11 (8)
  • Quận 11 (8)
 • Quận 3 (8)
  • Quận 3 (8)
 • Quận 4 (8)
  • Quận 4 (8)
 • Quận 12 (2)
  • Ngã Tư An Sương (2)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (36)
trở lên (36)
trở lên (36)
trở lên (36)

Vé xe từ Cái Bè - Tiền Giang đi Sài Gòn

: 61 chuyến
Sắp xếp theo:
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• VP Cái Bè
2h30m
11:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
05:31
• VP Cái Bè
2h30m
08:01
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• VP Cái Bè
2h30m
07:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
14 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• VP Cái Bè
2h30m
16:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
14 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• VP Cái Bè
2h30m
09:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 28 chỗ
12:30
• VP Cái Bè
2h30m
15:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
28 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
02:31
• VP Cái Bè
2h30m
05:01
• VP Sài Gòn
90,000 đ
13 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
04:31
• VP Cái Bè
2h30m
07:01
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• VP Cái Bè
2h30m
18:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
14 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:31
• VP Cái Bè
2h30m
09:01
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• VP Cái Bè
2h30m
08:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 28 chỗ
16:30
• VP Cái Bè
2h30m
19:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
28 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• VP Cái Bè
2h30m
14:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
14 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 28 chỗ
14:30
• VP Cái Bè
2h30m
17:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
27 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
02:30
• VP Cái Bè
2h30m
05:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 28 chỗ
09:30
• VP Cái Bè
2h30m
12:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
27 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• VP Cái Bè
2h30m
13:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
03:31
• VP Cái Bè
2h30m
06:01
• VP Sài Gòn
90,000 đ
15 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 28 chỗ
07:30
• VP Cái Bè
2h30m
10:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
27 chỗ trống
Thông báo
Hải Duyên
Hải Duyên
4.1 (8)
Ghế ngồi 16 chỗ
03:30
• VP Cái Bè
2h30m
06:00
• VP Sài Gòn
90,000 đ
11 chỗ trống