loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe đi Sài Gòn từ Trảng Bàng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Trảng Bàng (20)
  • Trảng Bàng (20)
Điểm trả
 • Tân Bình (30)
  • Cột 15 Ga Quốc Tế (10)
  • Cột B6 Ga Quốc Nội (10)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (10)
 • Tân Phú (10)
  • VP Trường Chinh (10)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (21)
trở lên (32)
trở lên (32)
trở lên (32)

Vé xe từ Trảng Bàng - Tây Ninh đi Sài Gòn

: 343 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
06:10
• Trảng Bàng
1h10m
07:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
12:10
• Trảng Bàng
1h10m
13:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Trảng Bàng
0h40m
14:30
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Trảng Bàng
0h40m
11:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
09:10
• Trảng Bàng
1h10m
10:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
12 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:10
• Trảng Bàng
1h10m
18:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
04:40
• Trảng Bàng
1h10m
05:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
12 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
12:10
• Trảng Bàng
0h40m
12:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
03:40
• Trảng Bàng
1h10m
04:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
06:10
• Trảng Bàng
0h40m
06:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Trảng Bàng
1h10m
15:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Trảng Bàng
1h10m
16:40
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
03:40
• Trảng Bàng
0h40m
04:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
04:40
• Trảng Bàng
0h40m
05:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
12 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
09:10
• Trảng Bàng
0h40m
09:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
12 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
17:10
• Trảng Bàng
0h40m
17:50
• VP Trường Chinh
70,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Trảng Bàng
0h40m
16:10
• VP Trường Chinh
70,000 đ
6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
07:40
• Trảng Bàng
1h10m
08:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571287238610.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
07:40
• Trảng Bàng
0h40m
08:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
////static.vexere.com/production/images/1571646018004.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Trảng Bàng
1h10m
11:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 07-06-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn