Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

T2, 17/06/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé

keyboard_arrow_down

Điểm đón

keyboard_arrow_down

Điểm trả

keyboard_arrow_down

Tiêu chí phổ biến

keyboard_arrow_down

Vị trí ghế

keyboard_arrow_down

Loại xe

keyboard_arrow_down

Loại ghế / giường

keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:30
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
04:40
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
280.000đ
Còn 16 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:51
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
05:01
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
320.000đ
Còn 7 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
04:20
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
280.000đ
Còn 16 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:20
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
04:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
320.000đ
Còn 12 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:25
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
02:35
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
320.000đ
Còn 23 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:15
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
05:25
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:10
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
05:20
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 16 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
02:40
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:00
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
05:10
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 8 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:15
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
04:25
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 7 chỗ trống
Không cần thanh toán trước

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:05
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
05:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 12 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 20 giường phòng (WC)
22:40
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
04:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 13 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:20
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6h
05:20
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
480.000đ
Còn 16 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:10 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:01
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6h
05:01
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
320.000đ
Còn 7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:51 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 32 giường nằm (WC)
14:25
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
20:35
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000đ
Còn 24 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:25 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 20 giường phòng (WC)
09:40
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
15:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
480.000đ
Còn 16 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine 32 giường nằm (WC)
10:50
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
6h10m
17:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
320.000đ
Còn 22 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:50 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:40
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
6h
04:40
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
(18/06)
280.000đ
Còn 16 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:01
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
5h45m
04:46
• VCN Phước Hải
(18/06)
320.000đ
Còn 7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:51 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Thông báo
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:25
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
5h55m
02:20
• VCN Phước Hải
(18/06)
320.000đ
Còn 23 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 20:25 17-06-2024 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)