• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Bình Phương

So sánh giá vé lịch trình xe Bình Phương với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bình Phương

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bình Phương

 Trụ sở: 90,92 Nguyễn Tất Thành, Phường 2 , Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên