Xe Bình Phương

So sánh giá vé lịch trình xe Bình Phương với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bình Phương

Tuyến đường Giá vé
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Ninh Hòa - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bình Phương

 Trụ sở: 90,92 Nguyễn Tất Thành, Phường 2 , Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên