• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Danatranco

So sánh giá vé lịch trình xe Danatranco với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Danatranco

Tuyến đường Giá vé
3 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Danatranco

 Trụ sở: Thanh Khê, TP. Đà Nẵng