Xe Gia Huệ

So sánh giá vé lịch trình xe Gia Huệ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Gia Huệ

Tuyến đường Giá vé
An Minh - Kiên Giang đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Sài Gòn đi An Minh - Kiên Giang 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Gia Huệ

 Trụ sở: Khu vực 3, Thị trấn 11, An Minh, Tỉnh Kiên Giang