Xe Hải Hiền

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Hiền với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Hiền

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thanh Hóa - Thanh Hóa 2 chuyến/ngày
Thanh Hóa - Thanh Hóa đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Hiền

 Trụ sở: Phố Lê Hữu Lập, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa