Xe Hán Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Hán Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hán Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Bạc Liêu - Bạc Liêu 4 chuyến/ngày
Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày
Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bạc Liêu - Bạc Liêu 0 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hán Nghĩa

 Trụ sở: 407 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh