Xe Hoàng Dũng

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Dũng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Dũng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận 1 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Dũng

 Trụ sở: Khu DC 36ha II (bên hông bán công), Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận