loading

Xe Hồng Sơn (Phú Yên)

Trụ sở: 516 Nguyễn Văn Linh, P. Phú Lâm

(45)
Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Chọn nhanh tuyến đường xe Hồng Sơn (Phú Yên)

Hồ Chí Minh đi Phú Yên
Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa
Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Bình Thuận đi Phú Yên

Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Hồng Sơn (Phú Yên)

Văn phòng nhà xe Hồng Sơn (Phú Yên) ở Hồ Chí Minh

Bến xe Miền Đông
292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26

Văn phòng nhà xe Hồng Sơn (Phú Yên) ở Phú Yên

Phòng vé Tuy Hoà
516 Nguyễn Văn Linh, P. Phú Lâm

Bảng giá xe mới nhất tháng 10 năm 2020

Tuyến đườngThông tin vé

Sông Hinh - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Sông Hinh - Phú Yên đi Sài Gòn

Tây Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Tây Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Đông Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Đông Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Diên Khánh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Diên Khánh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn

Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận

Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa

Sài Gòn đi Đông Hòa - Phú Yên

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Sài Gòn đi Đông Hòa - Phú Yên

Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên

Vé xe Hồng Sơn (Phú Yên) tuyến Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên