Xe Khánh Thịnh Limousine

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Thịnh Limousine với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Thịnh Limousine

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Phù Yên - Sơn La 2 chuyến/ngày
Phù Yên - Sơn La đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Thịnh Limousine

 Trụ sở: Tổ 12, Phù Yên, Phù Yên, Tỉnh Sơn La