Xe Kim Kim Mai

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Kim Mai với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Kim Mai

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Long Xuyên - An Giang 24 chuyến/ngày
Châu Đốc - An Giang đi Sài Gòn 12 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Châu Đốc - An Giang 24 chuyến/ngày
Long Xuyên - An Giang đi Sài Gòn 12 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Kim Mai

 Trụ sở: 486 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh