Xe Kim Ngân - Tây Ninh

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Ngân - Tây Ninh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Ngân - Tây Ninh

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tây Ninh - Tây Ninh 27 chuyến/ngày
Tây Ninh - Tây Ninh đi Sài Gòn 27 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Ngân - Tây Ninh

 Trụ sở: Bến xe An Sương, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh