Xe Lễ Trường

So sánh giá vé lịch trình xe Lễ Trường với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lễ Trường

Tuyến đường Giá vé
Thái Nguyên - Thái Nguyên đi Hà Giang - Hà Giang 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lễ Trường

 Trụ sở: Số 274, tổ 25, P.Quang Trung, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên