Xe Liên Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Liên Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Liên Hưng

Tuyến đường Giá vé
Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn 9 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa 9 chuyến/ngày
Cam Lâm - Khánh Hòa đi Sài Gòn 9 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Liên Hưng

 Trụ sở: 77 Thái Nguyên, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa