Xe Miền Đông

So sánh giá vé lịch trình xe Miền Đông với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Miền Đông

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Lộc Ninh - Bình Phước 1 chuyến/ngày
Lộc Ninh - Bình Phước đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đức Trọng - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Đức Trọng - Lâm Đồng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Miền Đông

 Trụ sở: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh