Xe Minh Chánh

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Chánh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Chánh

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Qui Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Qui Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Chánh

 Trụ sở: 24 Trần Cao Vân, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định