Xe Minh Chánh

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Chánh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Chánh

Tuyến đường Giá vé
Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Chánh

 Trụ sở: 24 Trần Cao Vân, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định