loading

Xe Minh Trí Limousine

Trụ sở: 16F Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng

(230)
Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Chọn nhanh tuyến đường xe Minh Trí Limousine

Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng - Bảo Lộc
Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng - Di Linh
Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng - Đức Trọng
Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng - Đà Lạt

Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Minh Trí Limousine

Văn phòng nhà xe Minh Trí Limousine ở Lâm Đồng

VP Đà Lạt
D11, KQH Hoàng Diệu, P.5

Bảng giá xe mới nhất tháng 09 năm 2020

Tuyến đườngThông tin vé

Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng

Sài Gòn đi Di Linh - Lâm Đồng

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Sài Gòn đi Di Linh - Lâm Đồng

Sài Gòn đi Đức Trọng - Lâm Đồng

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Sài Gòn đi Đức Trọng - Lâm Đồng

Sài Gòn đi Đà Lạt - Lâm Đồng

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Sài Gòn đi Đà Lạt - Lâm Đồng

Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Đức Trọng - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Đức Trọng - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Di Linh - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Di Linh - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Bảo Lộc - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Bảo Lộc - Lâm Đồng đi Sài Gòn

Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa

Vé xe Minh Trí Limousine tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa