Xe Mỹ Linh

So sánh giá vé lịch trình xe Mỹ Linh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mỹ Linh

Tuyến đường Giá vé
Phan Thiết - Bình Thuận đi Nha Trang - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Phan Thiết - Bình Thuận 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mỹ Linh

 Trụ sở: Nguyễn Hội, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận