Xe Ngân Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Ngân Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngân Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngân Nghĩa

 Trụ sở: 69 Ngô Gia Tự, Hải Châu, TP. Đà Nẵng