Xe Ngọc Đức

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Đức với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Đức

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phù Mỹ - Bình Định 1 chuyến/ngày
Phù Mỹ - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Đức

 Trụ sở: Xã Phù Mỹ, Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định