Xe Ngọc Huệ

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Huệ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Huệ

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng 17 chuyến/ngày
Bảo Lộc - Lâm Đồng đi Sài Gòn 18 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Huệ

 Trụ sở: 348 Lộc Nga, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng