Xe Ngọc Lễ

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Lễ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Lễ

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Lễ

 Trụ sở: Hoàng Mai, TP. Hà Nội