Xe Phú Vĩnh Long

So sánh giá vé lịch trình xe Phú Vĩnh Long với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phú Vĩnh Long

Tuyến đường Giá vé
Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Sài Gòn 7 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vĩnh Long - Vĩnh Long 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Trà Ôn - Vĩnh Long 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phú Vĩnh Long

 Trụ sở: 516 - 518 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh