Xe Phúc Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Hưng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Nghĩa Hưng - Nam Định 2 chuyến/ngày
Nghĩa Hưng - Nam Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Hưng

 Trụ sở: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định