Xe Phụng Hường

So sánh giá vé lịch trình xe Phụng Hường với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phụng Hường

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phù Cát - Bình Định 1 chuyến/ngày
Phù Cát - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phụng Hường

 Trụ sở: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh