Xe Phương Nguyên Limousine

So sánh giá vé lịch trình xe Phương Nguyên Limousine với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phương Nguyên Limousine

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Vinh - Nghệ An 3 chuyến/ngày
Vinh - Nghệ An đi Hà Nội 3 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa 3 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phương Nguyên Limousine

 Trụ sở: 145 Trường Chinh, Vinh, Tỉnh Nghệ An