loading

   Xe Tân Thanh Thuỷ

   Trụ sở: 93 Trần Quốc Tuấn, P.3, Tp.Trà Vinh

   (57)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Tân Thanh Thuỷ

   Bến Tre đi Hồ Chí Minh
   Trà Vinh đi Hồ Chí Minh
   Vĩnh Long đi Hồ Chí Minh
   Trà Vinh đi Tiền Giang

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Tân Thanh Thuỷ

   Văn phòng nhà xe Tân Thanh Thuỷ ở Hồ Chí Minh

   Trạm Sài Gòn
   274 Trần Phú, P8, Quận 5

   Văn phòng nhà xe Tân Thanh Thuỷ ở Trà Vinh

   Trạm Trà Vinh
   93 Trần Quốc Tuấn, P.3, Trà Vinh

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre

   Sài Gòn đi Càng Long - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Càng Long - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Trà Vinh - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Trà Vinh - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Châu Thành - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Châu Thành - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Cầu Ngang - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Cầu Ngang - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Trà Cú - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Trà Cú - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Tiểu Cần - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Tiểu Cần - Trà Vinh

   Sài Gòn đi H.Duyên Hải - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi H.Duyên Hải - Trà Vinh

   Sài Gòn đi Tx.Duyên Hải - Trà Vinh

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Tx.Duyên Hải - Trà Vinh

   Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn

   Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn