loading

Xe Tân Thanh Thuỷ

Trụ sở: 93 Trần Quốc Tuấn, P.3, Tp.Trà Vinh

(45)
Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Chọn nhanh tuyến đường xe Tân Thanh Thuỷ

Bến Tre đi Hồ Chí Minh
Trà Vinh đi Hồ Chí Minh
Vĩnh Long đi Hồ Chí Minh
Trà Vinh đi Tiền Giang

Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Tân Thanh Thuỷ

Văn phòng nhà xe Tân Thanh Thuỷ ở Hồ Chí Minh

Trạm Sài Gòn
274 Trần Phú, P8, Quận 5

Văn phòng nhà xe Tân Thanh Thuỷ ở Trà Vinh

Trạm Trà Vinh
93 Trần Quốc Tuấn, P.3, Trà Vinh

Bảng giá xe mới nhất tháng 10 năm 2020

Tuyến đườngThông tin vé

Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre

Sài Gòn đi Càng Long - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Càng Long - Trà Vinh

Sài Gòn đi Trà Vinh - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Trà Vinh - Trà Vinh

Sài Gòn đi Châu Thành - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Châu Thành - Trà Vinh

Sài Gòn đi Cầu Ngang - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Cầu Ngang - Trà Vinh

Sài Gòn đi Trà Cú - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Trà Cú - Trà Vinh

Sài Gòn đi Tiểu Cần - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Tiểu Cần - Trà Vinh

Sài Gòn đi H.Duyên Hải - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi H.Duyên Hải - Trà Vinh

Sài Gòn đi Tx.Duyên Hải - Trà Vinh

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Sài Gòn đi Tx.Duyên Hải - Trà Vinh

Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn

Vé xe Tân Thanh Thuỷ tuyến Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn