loading

Xe Thành Ban

Trụ sở: 107 - 109 Nguyễn Trãi, Phường 4

(36)
Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Chọn nhanh tuyến đường xe Thành Ban

Hồ Chí Minh đi Phú Yên
Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa
Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Phú Yên đi Hồ Chí Minh

Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Thành Ban

Văn phòng nhà xe Thành Ban ở Phú Yên

Tuy Hòa
BX Phú Lâm Phường Phú Lâm
VP Tuy Hòa
492 Nguyễn Văn Linh

Văn phòng nhà xe Thành Ban ở Hồ Chí Minh

Bến xe Miền Đông
Quầy 71 BXMĐ 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26

Bảng giá xe mới nhất tháng 10 năm 2020

Tuyến đườngThông tin vé

Sông Hinh - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Sông Hinh - Phú Yên đi Sài Gòn

Tây Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Tây Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Đông Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Đông Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

Vạn Ninh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Vạn Ninh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Diên Khánh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Vé xe Thành Ban tuyến Diên Khánh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa

Vé xe Thành Ban tuyến Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa

Sài Gòn đi Ninh Hòa - Khánh Hòa

Vé xe Thành Ban tuyến Sài Gòn đi Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sài Gòn đi Vạn Ninh - Khánh Hòa

Vé xe Thành Ban tuyến Sài Gòn đi Vạn Ninh - Khánh Hòa