Xe Thiên Trang

So sánh giá vé lịch trình xe Thiên Trang với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thiên Trang

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 3 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thiên Trang

 Trụ sở: 22/5 Lê Khiết - P. Nguyễn Nghiêm , Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi