• ve xe tet 2018
  • ve xe tet sinh vien 2018
  • ve xe tet 2018
  • ve xe tet sinh vien 2018
Xe Phúc Thuận Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Thuận Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Thuận Thảo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Qui Nhơn - Bình Định 2 chuyến/ngày
Qui Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 2 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Thuận Thảo

 Trụ sở: 03 Hải Dương - Bình Ngọc, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên