Xe Tuấn Hoa

So sánh giá vé lịch trình xe Tuấn Hoa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tuấn Hoa

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận 4 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tuấn Hoa

 Trụ sở: 72 Ngô Sỹ Liên, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận