• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
Xe Tuấn Tú - Phương Uyên

So sánh giá vé lịch trình xe Tuấn Tú - Phương Uyên với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tuấn Tú - Phương Uyên

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Rí - Bình Thuận 7 chuyến/ngày
Liên Hương - Bình Thuận đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 7 chuyến/ngày
Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tuấn Tú - Phương Uyên

 Trụ sở: 82 Lê Hồng Phong - Liên Hương, Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận